Kosze z podziałem na frakcje

W zakresie działań ekologicznych związanych z gospodarką odpadami zamontowano nowe kosze na śmieci z podziałem na frakcje (szkło, papier, plastik i metale, odpady zmieszane). Kosze ustawiono na terenie gminy – w szkołach oraz na Rynku w Dobrem. Działania polegające na właściwej segregacji odpadów m.in. w placówkach edukacyjnych są pierwszym etapem na drodze do mądrego gospodarowania odpadami. Będą również wyrazem dbałości o własne otoczenie.

Accessibility