Kilkanaście osób stojących obok siebie, przed nimi wstęga w kolorach biało - czerwonych

21 września w Kątach Borucza dokonano otwarcia drogi powiatowej, która została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 855 304,75 zł.

W spotkaniu udział wzięli: Teresa Wargocka Poseł RP, Daniel Milewski Poseł RP, Jakub Marczak – asystent prof. Zdzisława Krasnodębskiego Posła PE, Michał Maciej Piotrowski – reprezentujący Senator Marię Koc, Anna Kaszuba Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Antoni Jan Tarczyński Starosta Miński, Małgorzata Kuć Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka, Zastępca Wójta Gminy Dobre Piotr Chmielewski, Przewodniczący Rady Gminy Dobre Waldemar Szymański, Sekretarz Gminy Dobre Marcin Sitnicki, ks. Adrian Sabała, Radni Rady Gminy Dobre oraz mieszkańcy.

Na 4 km odcinku drogi położono nową nawierzchnię, wykonano zjazdy na posesje oraz pobocza z kruszywa łamanego, oczyszczono i wyprofilowano rowy, wykonano nowe oznakowania pionowe i poziome. Całkowita wartość zadania wyniosła 3 569 130, 94 zł.

Accessibility