Szanowni Państwo,
Informujemy, że osoby niepełnosprawne, które nie mają możliwości przybycia do punktu nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnych porad obywatelskich, mogą, na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, skorzystać z porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. mail, telefon), a także poza punktem (w miejscu wyposażonym w urządzenia do komunikowania się, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych lub w miejscu zamieszkania). Wizyty realizowane są w dniach i godzinach pracy punktów porad. Przed udzieleniem porady w innym miejscu niż punkt, prawnik lub doradca obywatelski kontaktuje się z osobą potrzebującą, aby ustalić termin wizyty.
Aby skorzystać z takiej formy porady, osoba niepełnosprawna składa oświadczenie, o którym mowa w ustawie, do Starostwa Powiatowego (w wersji papierowej lub podpisany elektronicznie). We wniosku o udzielenie porady należy wskazać także okoliczności uzasadniające udzielenie porady na odległość lub poza punktem porad oraz preferowane formy kontaktu z prawnikiem.
Ponieważ osoby niepełnosprawne mogą mieć problemy także ze złożeniem takiego oświadczenia, oświadczenia mogą być przekazywane m.in. osobom pozostającym z nimi w kontakcie (w ośrodku pomocy społecznej, opiekunom itp.).
W załączeniu wzór wniosku o udzielenie porady wraz z oświadczeniem.

Załączniki:

zał.

Accessibility