WÓJT GMINY DOBRE zaprasza do udziału w konkursie pn. “NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA 2021″na terenie Gminy Dobre. Deklaracje przyjmowane są do 16 lipca w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8.

Regulamin konkursu dostępny na www.gminadobre.pl

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 22 SIERPNIA 2021r. podczas Gminnych Dożynek.

Szczegóły w Regulaminie Konkursu “NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA 2021 r”.

Accessibility