Kilkanascie osob na schodach

Półkolonie Lata w Teatrze w Dobrem, to oddanie głosu dzieciom, a tym samym poznanie ich i zrozumie. W czasie półkolonii ich marzenia i obawy zostały wypowiedziane poprzez improwizację, dramę, action painting czy performance. Wieńczący pracę finał to pretekst do nowych opowieści, dyskusji, a być może inspiracja do dalszych działań artystycznych i społecznych. Teren „dobrej” szkoły to ogromna i otwarta przestrzeń, w której wszyscy się pomieścili – jak w Dolinie Muminków!

logo Instytutu teatralnego
logo e-teatr.pl
Accessibility