III REJON

Odpady segregowane (plastik, szkło, metal i papier) odbierane będą w dn. 10 listopada 2021 roku, natomiast zmieszane odpady komunalne (czarny worek) w dn. 12 listopada 2021 roku.

.c-alert-message.ogloszenie-biale.m-success { background-color: #fff; }