Wójt Gminy Dobre informuje, że w związku z zamknięciem roku finansowego od dnia 14.12. 2023 r. do 15.01.2024 r.

nie będą wystawiane faktury za zużycie wody i ścieków.

Accessibility