Badanie termowizyjne to pierwszy krok do poznania ukrytych wad budynku.

 • Którędy ucieka ciepło?
 • Gdzie gromadzi się wilgoć?
 • Gdzie są błędy w dociepleniu budynku ?
 • Czy okna zostały prawidłowo osadzone ?
 • Jaki jest stan instalacji elektrycznej, c.o., c.w.u. ?

Badania termowizyjne lokalizują miejsca:

 • strat ciepła w budynkach
 • zagrożone zawilgoceniem i zagrzybieniem
 • niewłaściwego wykonania izolacji cieplnej budynku
 • błędów montażu drzwi i okien
 • nieszczelności przewodów kominowych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • uszkodzeń instalacji centralnego ogrzewania

A także:

 • badania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, rozdzielni elektrycznych, sieci przesyłowych itp.
 • badanie stanu izolacji termicznej rurociągów i sieci ciepłowniczych, wykrywanie wycieków i nieszczelności,
 • kompleksowe badania termowizyjne chłodni przemysłowych, przechowalni i magazynów z instalacją chłodzenia,
 • diagnostykę linii produkcyjnych i procesów technologicznych oraz wykrywanie usterek maszyn i urządzeń,
 • ezstykowy pomiar wysokich temperatur i monitorowanie temperatury przemian fizycznych i chemicznych,
 • monitorowanie środowiska m.in. analizowanie emisji pyłów, zrzutu ciepłej wody i ścieków, lokalizowanie ognisk pożarowych itp.
 • wykrywanie zagrożenia samozapłonem (składowanie węgla, zbóż itp.),
 • badanie stanu kominów i in.

Ceny wynajmu
na okres do 6 godzin = 150 zł
na okres do 24 godzin = 250 zł
na okres do 36 godzin = 350 zł
na okres dłuższy – do negocjacji.

Tel: 790019045

Accessibility