Informacja o terminach zebrań wyborczych w sołectwach na terenie gminy Dobre

31.01.2019 r godz.19:00 Wólka Kokosia w lokalu sołtysa
15.01.2019 r godz.10:00 Rynia w lokalu remizy OSP
15.01.2019 r godz.18:00 Brzozowica w lokalu remizy OSP
15.01.2019 r godz.14:00 Głęboczyca w lokalu sołtysa
16.01.2019 r godz.10:00 Jaczewek w lokalu sołtysa
16.01.2019 r godz.11:30 Modecin w lokalu sołtysa
16.01.2019 r godz.13:00 Joanin w lokalu sołtysa
16.01.2019 r godz.10:00 Radoszyna w lokalu sołtysa
16.01.2019 r godz.11:30 Drop w lokalu sołtysa
17.01.2019 r godz.10:00 Pokrzywnik w lokalu sołtysa
17.01.2019 r godz.11:30 Wólka Czarnogłowska w lokalu sołtysa
17.01.2019 r godz.18:00 Czarnogłów w lokalu remizy OSP
17.01.2019 r godz.10:00 Ruda Pniewnik w lokalu sołtysa
17.01.2019 r godz.11:30 Wólka Kobylańska w lokalu sołtysa
05.02.2019 r godz.12:00 Kobylanka w lokalu sołtysa zebranie odwołane – trwa ustalanie nowego terminu

Lp.

Sołectwo

Data

Lokal

1.

Adamów

22.01.2019 r godz.10 00

u sołtysa

2.

Czarnocin

22.01.2019 r godz.12 00

u sołtysa

3.

Kąty Borucza

22.01.2019 r godz.14.oo

budynek po byłej szkole

4.

Gęsianka

22.01.2019 r godz.18 00

u sołtysa

5.

Wólka Mlęcka

23.01.2019 r godz.10 00

u sołtysa

6.

Rakówiec

23.01.2019 r godz.12 00

świetlica wiejska

7.

Antonina

23.01.2019 r godz.18 00

u sołtysa

8.

Poręby Nowe

23.01.2019 r godz.17 00

remiza OSP

9.

Rudno

23.01.2019 r godz.19 00

u sołtysa

10.

Marcelin

24.01.2019 r godz.10 00

u sołtysa

11.

Nowa Wieś

24.01.2019 r godz.11 30

Remiza OSP

12.

Sąchocin

24.01.2019 r godz.13 00

u sołtysa

13.

Makówiec Mały

24.01.2019 r godz.10 00

u sołtysa

14.

Makówiec Duży

24.01.2019 r godz.11 30

u sołtysa

15.

Walentów

24.01.2019 r godz.13 00

u sołtysa

16.

Rudzienko

25.01.2019 r godz.12 00

remiza OSP

17.

Duchów

25.01.2019 r godz.10 00

u sołtysa

18.

Dobre II

25.01.2019 r godz.12 00

u sołtysa

19.

Dobre I

25.01.2019 r godz.18 00

remiza OSP

20.

Osęczyzna

30.01.2019 r godz.18 00

u sołtysa

21.

Poręby Stare

30.01.2019 r godz.12 00

u sołtysa

22.

Grabniak

30.01.2019 r godz.18 00

u sołtysa

23.

Sołki

30.01.2019 r godz.18 00

remiza OSP

24.

Świdrów

31.01.2019 r godz.12 00

u sołtysa

25.

Wólka Kokosia

07.02.2019 r godz. 19 15

u sołtysa

26.

Rąbierz Kolonia

05.02.2019 r godz.10 00

u sołtysa

27.

Mlęcin

05.02.2019 r godz.18 00

remiza OSP

28.

Dobre III

06.02.2019 r godz.18 00

Urząd Gminy Dobre

 

Accessibility