Ciągnik na drodze

Zakończono budowę stabilizacji cementowej w miejscowości Ruda Pniewnik w ramach Funduszu Sołeckiego.