Maszyna na drodze

Wykonano stabilizację cementową na ulicy Lazurowej w Dobrem. Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dobre III.

Accessibility