Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 18.04.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 18.04.2021 r. godz. 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 12 153

Liczba przypadków śmiertelnych: 207

155 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

52 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 1815

Liczba przypadków śmiertelnych: 45

35 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

10 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 44
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 2,84

Liczba przypadków śmiertelnych: 2

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

2 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 1386
Liczba wykonanych testów: 254
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 5225

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 17.04.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 17.04.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 15763

Liczba przypadków śmiertelnych: 616

475 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

141 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 1999

Liczba przypadków śmiertelnych: 73

67 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

6 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 60
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 3,87

Liczba przypadków śmiertelnych: 2

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

2 – wyłącznie z powodu COVID.

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 16.04.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 16.04.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 17847

Liczba przypadków śmiertelnych: 595

419 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

176 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 2345

Liczba przypadków śmiertelnych: 70

52 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

18 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 80
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 5,16

Liczba przypadków śmiertelnych: 2

1 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

1 – wyłącznie z powodu COVID.

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 15.04.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 15.04.2021 r. godz. 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 21 130

Liczba przypadków śmiertelnych: 682

507 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

175 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 2555

Liczba przypadków śmiertelnych: 93

72 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

21 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 62
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 4,00

Liczba przypadków śmiertelnych: 5

1 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

5 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 1543
Liczba wykonanych testów: 345
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 65

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 14.04.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 14.04.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 21283

Liczba przypadków śmiertelnych: 803

621 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

182 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 2925

Liczba przypadków śmiertelnych: 106

93 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

13 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 86
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 5,55

Liczba przypadków śmiertelnych: 1

1 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
0 – wyłącznie z powodu COVID

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 13.04.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 13.04.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 13227

Liczba przypadków śmiertelnych: 644

428 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

216 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 1766

Liczba przypadków śmiertelnych: 70

48 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

22 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 26
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 1,68

Liczba przypadków śmiertelnych: 1

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
1 – wyłącznie z powodu COVID

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

ARiMR przypomina – wypalanie traw grozi utratą dopłat

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego.

Pozytywne skutki wypalania traw to mit

Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed katastrofy.

Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także ludzie.

Surowe kary – grzywna a nawet więzienie

Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat

Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. W przypadku jego złamania ARiMR może nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy, może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 12.04.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 12.04.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 12013

Liczba przypadków śmiertelnych: 61

46 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

15 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 1809

Liczba przypadków śmiertelnych: 6

3 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

3 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 80
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 5,16

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
0 – wyłącznie z powodu COVID

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 11.04.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 11.04.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 21703

Liczba przypadków śmiertelnych: 245

171 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

74 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 3144

Liczba przypadków śmiertelnych: 47

36 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

11 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 106
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 6,84

Liczba przypadków śmiertelnych: 1

1 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
0 – wyłącznie z powodu COVID

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 10.04.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 10.04.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 24856

Liczba przypadków śmiertelnych: 749

556 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

193 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 3235

Liczba przypadków śmiertelnych: 98

76 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

22 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 82
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 5,29

Liczba przypadków śmiertelnych: 4

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
4 – wyłącznie z powodu COVID

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 9.04.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 9.04.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 28487

Liczba przypadków śmiertelnych: 768

556 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

212 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 3676

Liczba przypadków śmiertelnych: 88

66 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

22 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 102
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 6,58

Liczba przypadków śmiertelnych: 7

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
7 – wyłącznie z powodu COVID

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 8.04.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 8.04.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 27887

Liczba przypadków śmiertelnych: 954

713 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

241 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 3910

Liczba przypadków śmiertelnych: 137

107 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

30 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 90
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 5,81

Liczba przypadków śmiertelnych: 2

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
2 – wyłącznie z powodu COVID

Ostrożnie z agrowłókniną! Przez nieuwagę może dojść do tragedi

Tylko w zeszłym roku agrowłóknina zwiana z pól 12 razy owinęła się wokół przewodów linii najwyższych napięć, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Polskie Sieci Elektroenergetyczne musiały wyłączać linie, co niejednokrotnie zwiększa ryzyko poważnej awarii. Niewłaściwe obchodzenie się z tym materiałem może mieć bardzo poważne konsekwencje. Warto pamiętać o tym zwłaszcza wiosną, gdy agrowłókniny używa się najczęściej.

Agrowłóknina służy do ochrony upraw przed mrozami, skokami temperatur, nadmiernym nasłonecznieniem czy wysychaniem gleby.  Jej niewielki koszt i prosty montaż sprawiają, że coraz częściej pojawia się na polach. Jednak niewłaściwie ułożona lub zabezpieczona agrowłóknina może stanowić zagrożenie. Silny podmuch wiatru może zwiać materiał na pobliską drogę i przyczynić się do wypadku lub owinąć ją na przewodach linii elektronergetycznych.

Szczególnie groźna jest sytuacja, gdy agrowłóknina zawiśnie na przewodach stojącej na polu linii najwyższych napięć. Materiał wywołuje zwarcie, które może doprowadzić do wielogodzinnego wyłączenia linii, doprowadzającej prąd do kilku regionów w kraju. To duże ryzyko dla stabilności pracy systemu elektroenergetycznego. Na niebezpieczeństwo porażenia prądem są także narażeni ludzie znajdujący się w pobliżu linii, wokół której owinęła się agrowłóknina.

Od kilku lat PSE obserwują rosnącą liczbę podobnych przypadków, zwłaszcza w okresie wiosennym. Praca systemu elektroenergetycznego jest planowana w taki sposób, by wyłączenie jednej linii nie powodowało zakłóceń. Jeżeli jednak w tym samym czasie przestanie działać kilka z nich, sytuacja może być bardzo poważna, a ryzyko dużej awarii rośnie.

Dlatego agrowłókninę zgodnie z zaleceniami producenta trzeba mocować do ziemi
i regularnie sprawdzać, czy nie ma ryzyka jej zerwania. Jeżeli widzimy zwisającą z przewodów agrowłókninę, nie wolno samodzielnie jej ściągać! Należy jak najszybciej zgłosić zdarzenie PSE pod alarmowym numerem telefonu (22) 242 15 15.

 PSE agrowloknina A4 druk 01

20190421 162739

T 14107577 26cab0df f07d 4969 b197 a25536c427f1 2020 22 15 17 04 16

Źródło:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna,
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, Sekretariat: tel. +48 22 242 19 25, fax +48 22 242 19 23, www.pse.pl

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 7.04.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 7.04.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 14910

Liczba przypadków śmiertelnych: 638

480 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

158 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 2157

Liczba przypadków śmiertelnych: 63

53 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

10 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 41
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 2,65

Liczba przypadków śmiertelnych: 1:

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
1 – wyłącznie z powodu COVID

Liczba osób objętych kwarantanną 1751
Liczba wykonanych testów: 264
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 72

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 6.04.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 6.04.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 8245

Liczba przypadków śmiertelnych: 60

32 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

28 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 1792

Liczba przypadków śmiertelnych: 7

4 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

3 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 29
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 1,87

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

choroby współistniejące wraz z COVID-19: 0
wyłącznie z powodu COVID: 0