Zakaz używania dmuchaw

Województwo Mazowieckie od lat boryka się problemem zanieczyszczenia powietrza. Oprócz emisji z sektora komunalno-bytowego, a także emisji komunikacyjnej, na powstawanie przekroczeń poziomów pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu w powietrzu wpływa również emisja wtórna.

Azbest 2021

Wójt Gminy Dobre informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o bezpłatne usunięcie przez specjalistyczną firmę pokryć dachowych zawierających azbest z budynków…

Nabór do programu Moja Woda

Ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej oraz podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych.

.c-alert-message.ogloszenie-biale.m-success { background-color: #fff; }