AZBEST 2023

Wójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że w Urzędzie Gminy pokój nr 8 oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl znajdują się druki wniosków wraz z załącznikami o bezpłatny odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Zaproszenie na konferencję o ekologii

Burmistrz Cegłowa – Marcin Uchman i Dyrektor Zespołu Szkolnego w Cegłowie – Emilia Kowalczyk – Rumak, serdecznie zapraszają sołtysów, koła gospodyń wiejskich, strażaków i inne zainteresowane osoby do udziału w konferencji „Świadomość ekologiczna i jej wpływ na ochronę przyrody i różnorodność biologiczną”.

Accessibility