30 000,00 zł z WFOŚiGW dla Gminy Dobre

4 października 2021r. Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka oraz Agnieszka Ciszkowska Skarbnik podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Marka Ryszkę Prezesa Zarządu na DEMONTAŻ, ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ AZBESTU W GMINIE DOBRE.

Zakaz używania dmuchaw

Województwo Mazowieckie od lat boryka się problemem zanieczyszczenia powietrza. Oprócz emisji z sektora komunalno-bytowego, a także emisji komunikacyjnej, na powstawanie przekroczeń poziomów pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu w powietrzu wpływa również emisja wtórna.

Azbest 2021

Wójt Gminy Dobre informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o bezpłatne usunięcie przez specjalistyczną firmę pokryć dachowych zawierających azbest z budynków…