Czterech mężczyzn w garniturach oraz kobieta.

„ Tylko serce czyste może w pełni dokonać
wielkiego dzieła miłości, 
jakim jest małżeństwo”.

Jan Paweł II

          Jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński „ Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją  przez całe życie”.

I tak już od ponad 50 lat tą drogą przemierza 10 par z gminy Dobre, które 15 września w sali konferencyjnej Urzędu Gminy obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Tego dnia świętowały pary, które obchodziły „Złote Gody” w roku 2020, gdyż pandemia uniemożliwiła tradycyjne spotkanie z przedstawicielami samorządu gminnego.

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie dla samych Jubilatów, ale też ich rodzin – dzieci, wnuków i prawnuków. Tą wyjątkową uroczystość rozpoczęła Kierownik USC Danuta Rawska, witając Dostojnych gości okolicznościowym przemówieniem, podkreślając że nie sztuką jest pokochać, lecz sztuką jest wytrwać, i jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań to dokonał wielkiej sztuki.

Uroczystego aktu dekoracji „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, dokonał Zastępca Wójta Gminy P. Piotr Chmielewski w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Szymańskiego oraz Sekretarza Urzędu Marcina Sitnickiego. Władze gminy skierowały do Szanownych Jubilatów słowa uznania i podziękowania za godne i przykładne dla młodego pokolenia życie małżeńskie.

Podniosłą chwilę uczczono szampańskim toastem i przepysznym tortem oraz występem młodzieży z koła teatralnego i wokalnego GOK, przygotowanej przez Panie Bożenę i Anetę Bodeckie.

Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:

Janina i Mieczysław Abramczuk

Zofia i Witold Bodeccy

Zofia i Józef Gadaj

Agnieszka i Ryszard Gadomscy

Teresa i Jan Kania

Teresa i Zdzisław Kowalscy

Martyna i Wiesław Makowscy

Anna i Zygmunt Perzyk

Halina i Janusz Rutkowscy

Zofia i Jan Sabak

Nie wszystkie pary odznaczone mogły przybyć na spotkanie. Stan zdrowia jednej pary nie pozwolił wspólnie świętować z innymi. Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne wspólne lata.

Accessibility