Dnia 26 września 2020r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem odbyła się uroczystość poświęcona jubileuszowi 30-lecia samorządu terytorialnego w Gminie Dobre oraz 490-tej rocznicy lokacji Dobrego.

Z tej okazji zaproszono radnych, wójtów, sołtysów kadencji od roku 1990, także posłów, przedstawicieli sąsiednich gmin, powiatu mińskiego, służb mundurowych, stowarzyszeń, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych.

Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego oraz przywitania przybyłych gości. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Dobre-Tadeusz Gałązka. Wystąpienia dotyczące doświadczeń samorządowych oraz podziękowania wygłosili: Teresa Wargocka-Poseł RP, Janina Ewa Orzełowska-Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Hanna Wocial-Wójt Gminy Jakubów, Kinga Sosińska-Wójt Gminy Stanisławów, Iwona Księżopolska-Wójt Gminy Mokobody, Karol Chróścik-Zastępca Burmistrza Karczewa, Krzysztof Laskowski-Radny Rady Gminy Dobre, Wojciech Rastawicki-Radny Rady Powiatu Mińskiego, Michał Piotrowski – reprezentujący senator Marię Koc, Roman Sajnóg – zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Dobre. Odczytano także list Starosty Powiatu Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego.

W dalszej części uroczystości Emilia Szymańska-Kustosz Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem oraz Agnieszka Ciszkowska-Skarbnik Urzędu Gminy Dobre odczytały historię Dobrego. Natomiast uczniowie z kół: wokalnego, teatralnego i krasomówczego, działających w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem legendą, wierszem i piosenką  przedstawili historyczne i współczesne informacje o gminie.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie podziękowań za wkład wniesiony na rzecz samorządu oraz lokalnej społeczności, a także upominków – publikacji pt. „30 lat Gminy Dobre 1990-2020”,  opisującej najważniejsze dokonania władz gminy wszystkich kadencji. Upominki zaproszonym gościom wręczali: Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka oraz Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Szymański.

Uhonorowano także rolników z terenu gminy Dobre: Emilę Sitnicką oraz Marka Suchockiego, którzy z rąk wójta otrzymali  odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”, przyznawaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na koniec  części oficjalnej głos zabrał Sylwester Zbrzezny – Wójt Gminy Dobre w latach 1990-2002, który przytoczył wiele ważnych, wzruszających momentów związanych z pracą samorządowców pierwszych kadencji.

Po części oficjalnej poprowadzonej przez Beatę Jerzak-dyrektor Gminnego Żłobka w Dobrem oraz Piotra Chmielewskiego–zastępcę Wójta Gminy Dobre, uczestnicy jubi­leuszu zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego kontynuowano wspomnienia z minionego okresu. Punktem kulminacyjnym spotkania było pokrojenie przez wójta gminy okolicznościowego tortu.

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP w Dobrem pod dyrekcją Mariana Janiaka i Tomasza Gromowskiego oraz opieką Jana Dzienisa.

Accessibility