Białem logo na niebieskim tle..

Informacja z realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Dobre – stan na 31.12.2022

 

  1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 174;
  2. Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 152;
  3. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 87;
  4. Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Dobre – 1.273.817,00zł.

Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:

Accessibility