zbiornik na nieczystości z pokrywą w murowanej konstrukcji

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobre informuje, że na podstawie art. 6 ust. 5a i 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 poz. 1469 ze zm.), art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 poz. 2556 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 36/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobre z dnia 19 lutego 2024 ma obowiązek kontroli wszystkich mieszkańców pod kątem realizacji obowiązku wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

Załączniki

Accessibility