Wójt Gminy Dobre w trosce o prawidłowe działanie z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy DOBRE, zwraca się z prośbą, do wszystkich użytkowników urządzeń kanalizacyjnych o nie wrzucanie żywności oraz innych odpadów do kanalizacji sanitarnej. Sieć kanalizacyjna jest zaprojektowana tak, aby przyjmować jedynie ścieki bytowe z Państwa gospodarstw. 

Przestrzegamy i gorąco apelujemy, by nie wrzucać do sedesów: 

  • artykułów higieny osobistej: nawilżonych chusteczek, podpasek, tamponów, i środków higienicznych z zawartością włókien naturalnych i syntetycznych, które nie rozpuszczają się w wodzie, materiałów opatrunkowych, igieł itp.,
  • ręczników papierowych, szmat, gazet i innych trudno rozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę,
  • niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla mikroorganizmów oczyszczających ścieki,
  • materiałów budowlanych, które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,
  • tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu instalacji kanalizacyjnej,
  • resztek pożywienia, które skutecznie powodują zatory ruruciagów.

Wszystkie tego typu odpady przyczyniają się m.in. do zapychania rurociągów, przepompowni oraz powodują awarie pomp. Częściowe zapychanie rur kanalizacyjnych powoduje zwolniony odpływ ścieków oraz zatory w sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków, co w efekcie może spowodować zalanie domu, ogrodu lub ulicy. Usuwanie tego typu awarii powoduje wzrost kosztów eksploatacyjnych, co z kolei przekłada się na cenę świadczonych usług za odprowadzenie przez Państwa ścieków. Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji może poważnie zniszczyć urządzenie lub zaburzyć eksploatację systemów ściekowych.

Accessibility