Zbiornik wodny w otoczeniu zieleni

Bardzo dobre informacje! Rozstrzygnięto konkurs “Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” zorganizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. III miejsce zajęło Sołectwo Poręby Nowe za realizację zadania pn.: „Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego wraz ze zbiornikiem wodnym w Porębach Nowych”, zdobywając 2 tys. zł. Celami konkursu była m.in. promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego oraz aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw dotyczących rozwoju obszarów wiejskich. Zgłoszenia do konkursu dokonał Wójt Gminy Dobre.

Accessibility