Pudełka z symbolami artykułów spożywczych. Pod nimi napis Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem informuje, że w dniu 28.06.2023 w godzinach od 8.00 do 16.00 wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2021.

Żywność wydawana będzie w budynku OSP Dobre według poniższego harmonogramu.

Harmonogram odbioru żywności.
Accessibility