Wójt Gminy Dobre informuje, że stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok pozostaje bez zmian i wynosi 24,00zł od osoby zamieszkującej nieruchomość. Właścicielom nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie w wysokości 4,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca za jeden miesiąc (Uchwała Rady Gminy Dobre nr XXII/251/21 z dn. 29.12.2021.)

Załączniki

Accessibility