Heap of coal as background, top view

Wójt Gminy Dobre informuje, że Gmina Dobre przystąpiła do programu sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie, w celu stworzenia mieszkańcom możliwości zakupu tańszego certyfikowanego węgla.

Koszt zakupu jednej tony węgla wynosi 2 000 zł brutto.

Podstawą zakupu węgla jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Dobre ,

ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnych cenach mają osoby, które spełniają warunki do otrzymania dodatku węglowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2238) wnioskodawca wpisuje we wniosku ilość węgla nie większą niż 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Złożony wniosek zostanie zweryfikowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po rozpatrzeniu wniosku Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie, przez SMS lub pocztą elektroniczną.

Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania wpłaty za zakup węgla.

Wpłaty można dokonać kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy w Dobrem, gotówką lub przelewem

w kasie Banku Spółdzielczego w Dobrem ul. Tadeusza Kościuszki 31 na konto Gminy Dobre

nr: 32 9226 0005 9700 0853 2000 0530 w tytule należy wpisać :

Preferencyjny zakup węgla, imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy.

Po dokonaniu wpłaty, na podstawie dowodu wpłaty , Wnioskodawcy zostanie wydana faktura VAT, która będzie stanowić podstawę do odbioru węgla .

W przypadku wpłaty w innej formie lub w innym banku faktura zostanie wydana po zaksięgowaniu wpłaty.

Fakturę należy odebrać w Urzędzie Gminy Dobre pokój nr 1 oraz nr. 2.

Dokumentem uprawniającym do odbioru węgla będzie kopia faktury VAT.

Zakupiony węgiel można odebrać w dwóch punktach odbioru węgla:

  1. Sprzedaż opału Sławomir Kossakowski, ul. Poniatowskiego 9, 05-307 Dobre
  2. Skład opału Hanna i Wojciech Sadoch, ul. Armii Krajowej 3, 05-307 Dobre

Odbiór węgla Mieszkaniec organizuje we własnym zakresie.

Załączniki

Accessibility