Kilka osób stojących obok siebie

29 maja Wójt Tadeusz Gałązka przy kontrasygnacie Skarbnik Agnieszki Ciszkowskiej podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Kamilę Mokrzycką Zastępcę Prezesa Zarządu oraz Iwonę Sękowską Pełnomocnika Prezesa Zarządu na dofinansowanie realizacji zadania „Ekologiczny piknik rodzinny – Dzień Truskawki”. Wysokość dofinansowania to 30 000,00 zł. Serdecznie dziękujemy!
Patronat HONOROWY nad Ekologicznym Piknikiem Rodzinnym objęli:
Ekologiczny Piknik Rodzinny DZIEŃ TRUSKAWKI dofinansowany jest z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Organizator wydarzenia: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrem

logo WFŚiGW
Accessibility