Kilkanaście osób w muzeum
8 listopada w Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego: Elżbietę Lanc oraz Janinę Ewę Orzełowską, a samorządami z terenu powiatu mińskiego. Gmina Dobre otrzymała dofinansowanie w wysokości 267 764,20 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków świetlic w Brzozowicy i Rakówcu”. Umowę z Członkiniami Zarządu podpisał Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka. Przyznane fundusze pozwolą wykonać m.in. ocieplenie budynków, modernizację systemu ciepłej wody użytkowej oraz systemu grzewczego, a także wymienić oświetlenie na energooszczędne.
Powstanie nowy system grzewczy,a podłoga, okna oraz drzwi zewnętrzne zostaną wymienione. Serdecznie dziękujemy za wsparcie oraz przyznanie środków dzięki którym zostaną zrealizowane bardzo ważne dla mieszkańców zadania. Szczególne podziękowania kierujemy do Marszałkiń Elżbiety Lanc oraz Janiny Ewy Orzełowskiej.
Podczas spotkania umowy na dofinansowania zadań z zakresu termomodernizacji i działalności OSP podpisali także Antoni Jan Tarczyński Starosta Miński i Witold Kikolski Wicestarosta, Kinga Sosińska Wójt Gminy Stanisławów, Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie, Stanisław Duszczyk Wójt Gminy Siennica.