W ramach programu Wspieranie działań Muzealnych Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dobrem otrzymała w 2022 roku dofinansowanie na realizację zadania pn. „Gdzie Laszczka, tam Bóg…” Katalog dzieł sztuki zgromadzonych w Społecznym Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem. Wartość zadania: 45 000,00 zł, dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W ramach programu Wspieranie działań Muzealnych Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dobrem otrzymała w 2022 roku dofinansowanie na realizację zadania pn. „Gdzie Laszczka, tam Bóg…” Katalog dzieł sztuki zgromadzonych w Społecznym Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem.
Wartość zadania: 45 000,00 zł, dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 36 000,00 zł.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Godło Polski z napisem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Accessibility