Duży napis MIAS

Dzięki decyzji Sejmiku Województwa Mazowieckiego wsparcie finansowe w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”, otrzyma 7 sołectw z terenu Gminy Dobre.

Przyznano dofinansowania na realizację następujących zadań:
1. Budowa chodnika w Antoninie,
2. Budowa chodnika w Radoszynie,
3. Budowa chodnika w Walentowie,
4. Budowa chodnika w Rakówcu,
5. Budowa chodnika w Rudzienku,
6. Budowa chodnika w Rudnie,
7. Budowa oświetlenia ulicznego w Makówcu Dużym.
Na realizację powyższych zadań każde sołectwo otrzyma 10 tys. zł dofinansowania. Serdecznie dziękujemy władzom Województwa Mazowieckiego za wsparcie sołectw z terenu Gminy Dobre!

Zdjęcie: pexels.com

Accessibility