Flaga i godło Polski oraz napis RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Gmina Dobre otrzymała Promesę finansową z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręby Nowe, gmina Dobre”.

W ramach zadania wykonana zostanie sieć grawitacyjna DN 225 mm o długości 4040,80m, kanalizacja ciśnieniowa DN 110 mm o długości 1306,50m oraz 2 pompownie ścieków. Ponadto na kanałach kanalizacji sanitarnej powstaną studzienki kanalizacyjne, studnie rewizyjne, studnie rozprężne oraz odpowietrzające. Inwestycja umożliwi mieszkańcom miejscowości Poręby Nowe wprowadzanie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej przyczyniając się do poprawy środowiska naturalnego.

Accessibility