stary budynek pokryty eterniktem i kilka osób w roboczysz strojach. w tle podnośnik

Burmistrz Miasta i  Gminy Dobre uprzejmie informuje, że w Urzędzie Gminy pokój nr 7 oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl znajdują się druki wniosków wraz z załącznikami o bezpłatny odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane tylko w podanym terminie, tj.

 

od 22 stycznia 2024 roku od godz. 800

do 02 lutego 2024 roku do godz. 1400.

 

Informujemy ponadto, że w pierwszej kolejności usługa zostanie zrealizowana u osób, które w 2023 roku złożyły kompletne wnioski, a z uwagi na ograniczone środki z WFOSIGW nie zostały wykonane.

 

Kompletne wnioski wraz z załącznikami złożone w roku 2024 będą rozpatrywane według kolejności złożenia do czasu wyczerpania się środków finansowych.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobre zastrzega możliwość unieważnienia procedury w przypadku nie otrzymania przez gminę dotacji z WFOSIGW

Accessibility