Bardzo dobre informacje! 90.000,00 zł  ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego trafia do 9 sołectw z terenu Gminy Dobre:

  1. Brzozowica- „Remont świetlicy wiejskiej w Brzozowicy”
  2. Dobre II -„Budowa chodnika na ul. Targowej w Dobrem”
  3. Głęboczyca -„Wykonanie ogrodzenia terenu oraz zakup urządzeń rekreacyjno – sportowych”
  4. Nowa Wieś -„Remont pomieszczeń remizy OSP w Nowej Wsi”
  5. Poręby Nowe – „Oświetlenie placu rekreacyjno-sportowego oraz zakup wyposażenia”
  6. Rakówiec – „Remont świetlicy wiejskiej w Rakówcu”
  7. Wólka Mlęcka – „Renowacja zbiornika wodnego na potrzeby p.poż.”
  8. Kobylanka – „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Kobylance”
  9. Sołki – „Budowa chodnika w miejscowości Sołki”

Każde z wyżej wymienionych zadań otrzymało dofinansowanie  w wysokości 10 000,00 zł.

Accessibility