Tadeusz Gałązka

 • Wójt Gminy Dobre
 • Pokój nr 2
 • 25 757-11-90 wew. 23

Piotr Chmielewski

 • Zastępca Wójta
 • Pokój nr 19
 • 25 757-11-90 wew. 29

Agnieszka Ciszkowska

 • Skarbnik Gminy Dobre
 • Pokój nr 16
 • 25 757-11-90 wew. 31

Agnieszka Radzio

 • Pokój nr 15
 • 25 757-11-90 wew. 30

Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego

Marcin Sitnicki

 • Pokój nr 21
 • 25 757-11-90 wew. 36

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Martyna Kiljańczyk

 • Pokój nr 20
 • 25 757-11-90 wew. 35

Kierownik Referatu Oświaty i Kadr.

Danuta Rawska

 • Pokój nr 3
 • 25 757-11-90 wew. 24

Urząd Stanu Cywilnego

Katarzyna Bąkowska

 • Pokój nr 17
 • 25 757-11-90 wew. 32

Księgowość, Zastępca Skarbnika Gminy

Anna Kalinowska

 • Pokój nr 20
 • 25 757-11-90 wew. 35

Sprawy ochrony przeciwpożarowej, biuro Rady Gminy. Sprawy organizacyjne, kadrowe, działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Anna Zalewska

 • Pokój nr 0
 • 25 757-11-90 wew. 34

Kasa, podatek od środków transportowych.

Ewa Gadomska

 • Pokój nr 21
 • 25 757-11-90 wew. 36

Fundusze strukturalne, inwestycje z zakresu dróg publicznych.

Anna Kacak

 • Pokój nr 13
 • 25 757-11-90 wew. 37

Ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych.

Renata Miąskiewicz

 • Pokój nr 8
 • 25 757-11-90 wew. 27

Sprawy związane z ochroną środowiska i gospodarką komunalną.

Aneta Ciszewska

 • Pokój nr 21
 • 25 757-11-90 wew. 36

Inwestycje na terenie gminy, zamówienia publiczne.

Joanna Abelska

 • Pokój nr 21
 • 25 757-11-90 wew. 36

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowanie przestrzenne.

Dominika Damętka

 • Pokój nr 14
 • 25 757-11-90 wew. 28

Pomoc administracyjna.

Agnieszka Roguska

 • Pokój nr 8
 • 25 757-11-90 wew. 27

Sprawy związane z gospodarką nieruchomościami.

Renata Szuba

 • Pokój nr 18
 • 25 757-11-90 wew. 33

Podatki, wymiar zobowiązań pieniężnych, księgowość podatkowa.

Ewa Budkiewicz

 • Pokój nr 18
 • 25 757-11-90 wew. 33

Księgowość podatkowa

Katarzyna Sajnóg (Zastępstwo: Dominika Flaga)

 • Pokój nr 18
 • 25 757-11-90 wew. 33

Księgowość podatkowa.

Dorota Łokietek

 • Pokój nr 11
 • 25 757-11-90 wew. 38

Księgowość budżetowa oświaty.

Aneta Łukasiak

 • Pokój nr 11
 • 25 757-11-90 wew. 38

Wynagrodzenia oświaty.

Anna Zalewska

 • Pokój nr 2
 • 25 757-11-90 wew. 22

Sprawy techniczno-kancelaryjne, archiwizacja i sekretariat.

Patrycja Bąk

 • Pokój nr 17
 • 25 757-11-90 wew. 32

Pomoc administracyjna.

Emilia Szymańska

 • Muzeum Konstantego Laszczki, ul. Kościuszki 2
 • 663-489-519

Promocja, kultura, muzealnictwo, sport i turystyka.

Krzysztof Ratuski

 • Pokój nr 14
 • 25 757-11-90 wew. 28

Sprawy związane z informatyzacją gminy. Administrator strony internetowej.