Tadeusz Gałązka

 • Wójt Gminy Dobre
 • Pokój nr 2
 • 25 757-11-90 wew. 23

Piotr Chmielewski

 • Zastępca Wójta
 • Pokój nr 19
 • 25 757-11-90 wew. 29

Marcin Sitnicki

 • Sekretarz Gminy Dobre
 • Pokój nr 15
 • 25 757-11-90 wew. 30

Agnieszka Ciszkowska

 • Skarbnik Gminy Dobre
 • Pokój nr 16
 • 25 757-11-90 wew. 31

Sprawy związane z finansami gminy.

Anna Kalinowska

 • Kierownik referatu Organizacyjno-Społecznego (p.o.)
 • Pokój nr 20
 • 25 757-11-90 wew. 35

Sprawy ochrony przeciwpożarowej, biuro Rady Gminy. Sprawy organizacyjne, kadrowe,
działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Katarzyna Sajnóg

 • Pokój nr 14
 • 25 757-11-90 wew. 28

Sprawy związane z księgowością gospodarki komunalnej.

Mirosława Batok

 • Księgowa
 • Pokój nr 17
 • 25 757-11-90 wew. 32

Elżbieta Gadomska

 • Pokój nr 17
 • 25 757-11-90 wew. 32

Sprawy związane z  księgowością budżetową.

Anna Cyran

 • Pokój nr 18
 • 25 757-11-90 wew. 33

Podatki, wymiar zobowiązań pieniężnych, księgowość podatkowa.

Małgorzata Gut

 • Pokój nr 18
 • 25 757-11-90 wew. 33

Podatki, wymiar zobowiązań pieniężnych, księgowość podatkowa.

Katarzyna Bąkowska

 • Pokój nr 18
 • 25 757-11-90 wew. 33

Podatki, wymiar zobowiązań pieniężnych, księgowość podatkowa.

Anna Zalewska

 • Pokój nr 0
 • 25 757-11-90 wew. 34

Kasa, podatek od środków transportowych.

Danuta Rawska

 • Pokój nr 3
 • 25 757-11-90 wew. 24

Urząd Stanu Cywilnego

Anna Kacak

 • Pokój nr 13
 • 25 757-11-90 wew. 37

Ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych.

Renata Miąskiewicz

 • Pokój nr 21
 • 25 757-11-90 wew. 36

Sprawy związane z gospodarką wodno-ściekową i drogownictwo.

Aneta Ciszewska

 • Pokój nr 21
 • 25 757-11-90 wew. 36

Inwestycje na terenie gminy, zamówienia publiczne.

Anna Zdanowicz

 • Pokój nr 21
 • 25 757-11-90 wew. 36

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowanie przestrzenne.

Agnieszka Radzio

 • Pokój nr 2
 • 25 757-11-90 wew. 22

Sprawy techniczno-kancelaryjne, sekretariat.

Agnieszka Roguska

 • Pokój nr 8
 • 25 757-11-90 wew. 27

Sprawy związane z gospodarką nieruchomościami.

Dominika Damętka

 • Pokój nr 21
 • 25 757-11-90 wew. 36

Pomoc administracyjna.

Krzysztof Ratuski

 • Pokój nr 14
 • 25 757-11-90 wew. 28

Sprawy związane z informatyzacją gminy. Administrator strony internetowej.

Ewa Gadomska

 • Pokój nr 21
 • 25 757-11-90 wew. 36

Inspektor ds. funduszy strukturalnych, inwestycji i gospodarki komunalnej.

Maria Śledziewska

 • Pokój nr 11
 • 25 757-11-90 wew. 38

Inspektor ds. wynagrodzeń pracowników oświaty.

Aneta Łukasiak

 • Pokój nr 11
 • 25 757-11-90 wew. 38

Referent ds. oświaty, sportu i turystyki.

Dorota Łokietek

 • Pokój nr 11
 • 25 757-11-90 wew. 38

Inspektor ds. księgowości budżetowej oświaty.

Emilia Szymańska

 • Muzeum Konstantego Laszczki, ul. Kościuszki 2
 • 25 757-11-90

Promocja, kultura, muzealnictwo.