Tadeusz Gałązka

  • Wójt Gminy Dobre
  • Pokój nr 2
  • 25 757-11-90 wew. 23

Piotr Chmielewski

  • Zastępca Wójta
  • Pokój nr 19
  • 25 757-11-90 wew. 29

Iwona Księżopolska

  • Sekretarz Gminy Dobre
  • Pokój nr 15
  • 25 757-11-90 wew. 30

Elżbieta Gadomska

  • Skarbnik Gminy Dobre
  • Pokój nr 16
  • 25 757-11-90 wew. 31

Sprawy związane z finansami gminy.

Anna Walewska

  • Kierownik referatu Organizacyjno-Społecznego
  • Pokój nr 20
  • 25 757-11-90 wew. 35

Sprawy organizacyjne, kadrowe, działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Agnieszka Radzio

  • Pokój nr 2
  • 25 757-11-90 wew. 22

Sprawy oświatowe i techniczno kancelaryjne, sekretariat.

Mirosława Batok

  • Księgowa
  • Pokój nr 17
  • 25 757-11-90 wew. 32

Agnieszka Gadomska

  • Księgowa
  • Pokój nr 17
  • 25 757-11-90 wew. 32

Anna Cyran

  • Pokój nr 18
  • 25 757-11-90 wew. 33

Podatki, wymiar zobowiązań pieniężnych, księgowość podatkowa.

Małgorzata Gut

  • Pokój nr 18
  • 25 757-11-90 wew. 33

Podatki, wymiar zobowiązań pieniężnych, księgowość podatkowa.

Katarzyna Bąkowska

  • Pokój nr 18
  • 25 757-11-90 wew. 33

Podatki, wymiar zobowiązań pieniężnych, księgowość podatkowa.

Anna Zalewska

  • Pokój nr 0
  • 25 757-11-90 wew. 34

Kasa, podatek od środków transportowych.

Danuta Rawska

  • Pokój nr 3
  • 25 757-11-90 wew. 24

Urząd Stanu Cywilnego

Anna Kacak

  • Pokój nr 13
  • 25 757-11-90 wew. 37

Ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych.

Marcin Sitnicki

  • Pokój nr 21
  • 25 757-11-90 wew. 36

Sprawy związane z gospodarką wodno-ściekową i drogownictwo.

Aneta Ciszewska

  • Pokój nr 21
  • 25 757-11-90 wew. 36

Inwestycje na terenie gminy, zamówienia publiczne.

Anna Zdanowicz

  • Pokój nr 21
  • 25 757-11-90 wew. 36

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowanie przestrzenne.

Anna Kalinowska

  • Pokój nr 20
  • 25 757-11-90 wew. 35

Sprawy ochrony przeciwpożarowej, biuro Rady Gminy.

Agnieszka Roguska

  • Pokój nr 8
  • 25 757-11-90 wew. 27

Referent do spraw gospodarki gruntami, lasów i zalesiania.

Renata Miąskiewicz

  • Pokój nr 8
  • 25 757-11-90 wew. 27

Sprawy związane z ochroną środowiska.

Krzysztof Ratuski

  • Pokój nr 14
  • 25 757-11-90 wew. 28

Sprawy związane z informatyzacją gminy. Administrator strony internetowej.

Ewa Klukowska

  • Pokój nr 14
  • 25 757-11-90 wew. 28

Sprawy związane z księgowością gospodarki komunalnej.

Ewa Gadomska

  • Pokój nr 21
  • 25 757-11-90 wew. 36

Inspektor ds. funduszy strukturalnych, inwestycji i gospodarki komunalnej.

Maria Śledziewska

  • Pokój nr 11
  • 25 757-11-90 wew. 38

Inspektor ds. wynagrodzeń pracowników oświaty.

Dorota Łokietek

  • Pokój nr 11
  • 25 757-11-90 wew. 38

Inspektor ds. księgowości budżetowej oświaty.

Aneta Łukasiak

  • Pokój nr 11
  • 25 757-11-90 wew. 38

Referent ds. oświaty, sportu i turystyki.