• Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę
  Warning: filesize(): stat failed for /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/uploads/2017/01/Zgłoszenie-powrotu-wyjazdu-za-granicę.pdf in /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/themes/townpress/archive-lsvrdocument.php on line 86
  ()

  • Upload date: 11 stycznia 2017
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
  Warning: filesize(): stat failed for /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/uploads/2017/01/Zgłoszenie-wyjazdu-poza-granicę-RP.pdf in /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/themes/townpress/archive-lsvrdocument.php on line 86
  ()

  • Upload date: 11 stycznia 2017
 • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
  Warning: filesize(): stat failed for /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/uploads/2017/01/Zgłoszenie-wymeldowania-z-pobytu-czasowego.pdf in /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/themes/townpress/archive-lsvrdocument.php on line 86
  ()

  • Upload date: 11 stycznia 2017
 • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
  Warning: filesize(): stat failed for /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/uploads/2019/01/Zgłoszenie-wymeldowania-2018.pdf in /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/themes/townpress/archive-lsvrdocument.php on line 86
  ()

  • Upload date: 11 stycznia 2017
 • Zgłoszenie pobytu czasowego
  Warning: filesize(): stat failed for /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/uploads/2019/01/Zgłoszenie-pobytu-czasowego-2018.pdf in /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/themes/townpress/archive-lsvrdocument.php on line 86
  ()

  • Upload date: 11 stycznia 2017
 • Zgłoszenie pobytu stałego
  Warning: filesize(): stat failed for /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/uploads/2019/01/Zgłoszenie-pobytu-stałego.pdf in /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/themes/townpress/archive-lsvrdocument.php on line 86
  ()

  • Upload date: 11 stycznia 2017
 • Uchwała nr XIV/114/16 w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
  Warning: filesize(): stat failed for /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/uploads/2017/01/uchwała-nr-XIV-114-16-w-sprawie-stawek-opłat-za-zajęcie-pasa-drogowego-dróg-gminnych-na-cele-nie-zwišzane-z-potrzebami-zarzšdzania-dr.pdf in /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/themes/townpress/archive-lsvrdocument.php on line 86
  ()

  • Upload date: 5 stycznia 2017
 • Uchwała nr XIV/113 16 w sprawie wyboru metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobre
  Warning: filesize(): stat failed for /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/uploads/2017/01/uchwała-nr-XIV-113-16-w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-oraz-stawki-opłaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-na-terenie-gminy-Dobre-od-wła-1-1.pdf in /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/themes/townpress/archive-lsvrdocument.php on line 86
  ()

  • Upload date: 5 stycznia 2017
 • Uchwała Nr XXVIII/238/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego
  Warning: filesize(): stat failed for /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/uploads/2017/12/Uchwała-Nr-XXVIII-238-17-w-sprawie-obniżenia-_redniej-ceny-skupu-żyta-dla-celów-podatku-rolnego..pdf in /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/themes/townpress/archive-lsvrdocument.php on line 86
  ()

  • Upload date: 5 stycznia 2017
 • Uchwała Nr XXVIII/239/17 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśniego
  Warning: filesize(): stat failed for /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/uploads/2017/12/Uchwała-Nr-XXVIII-239-17w-sprawie-obniżenia-_redniej-ceny-sprzedaży-drewna-dla-celów-podatku.pdf in /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/themes/townpress/archive-lsvrdocument.php on line 86
  ()

  • Upload date: 5 stycznia 2017
 • Uchwała Nr XXI/165/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Warning: filesize(): stat failed for /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/uploads/2017/01/Uchwała-Nr-XXI-165-16-w-sprawie-określenia-wysokości-stawek-podatku-od-nieruchomości.pdf in /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/themes/townpress/archive-lsvrdocument.php on line 86
  ()

  • Upload date: 5 stycznia 2017
 • Uchwała Nr X/72/2015 zwolnienia w podatku od nieruchomości
  Warning: filesize(): stat failed for /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/uploads/2017/01/Uchwała-Nr-X-72-2015-zwolnienia-w-podatku-od-nieruchomości.pdf in /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/themes/townpress/archive-lsvrdocument.php on line 86
  ()

  • Upload date: 5 stycznia 2017
 • Uchwała Nr X/73/2015 wzory deklaracji podatkowych
  Warning: filesize(): stat failed for /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/uploads/2017/01/Uchwała-Nr-X-73-2015-wzory-deklaracji-podatkowych.pdf in /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/themes/townpress/archive-lsvrdocument.php on line 86
  ()

  • Upload date: 5 stycznia 2017
 • Załączniki do Uchwały X/73/2015
  Warning: filesize(): stat failed for /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/uploads/2017/01/Załączniki-do-Uchwały-X.73.2015.zip in /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/themes/townpress/archive-lsvrdocument.php on line 86
  ()

  • Upload date: 5 stycznia 2017
 • Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę (20 kB)

  • Upload date: 5 stycznia 2017
 • Uchwała Nr XI/83/15 w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia
  Warning: filesize(): stat failed for /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/uploads/2017/01/Uchwała-Nr-XI-83-15-w-sprawie-opłaty-targowej-sposobu-jej-poboru-oraz-okre-lenia-inkasentów-i-wysoko-ci-pobieranego-wynagrodzenia..pdf in /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/themes/townpress/archive-lsvrdocument.php on line 86
  ()

  • Upload date: 5 stycznia 2017
 • Uchwała nr XIV/112/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego
  Warning: filesize(): stat failed for /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/uploads/2017/01/uchwała-nr-XIV-112-16-w-sprawie-zmiany-uchwały-w-sprawie-opłaty-targowej-sposobu-jej-poboru-oraz-okre-lenia-inkasentów-i-wysoko-ci-pobieranego.pdf in /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/themes/townpress/archive-lsvrdocument.php on line 86
  ()

  • Upload date: 5 stycznia 2017
 • Uchwała nr XIV/111/16 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
  Warning: filesize(): stat failed for /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/uploads/2017/01/uchwała-nr-XIV-111-16-w-sprawie-Regulaminu-utrzymania-czysto-ci-i-porzšdku-na-terenie-Gminy-Dobre-..pdf in /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/themes/townpress/archive-lsvrdocument.php on line 86
  ()

  • Upload date: 5 stycznia 2017
 • Uchwała nr XIV/113/16 w sprawie wyboru metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobre
  Warning: filesize(): stat failed for /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/uploads/2017/01/uchwała-nr-XIV-113-16-w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-oraz-stawki-opłaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-na-terenie-gminy-Dobre-od-wła.pdf in /home/klient.dhosting.pl/ugdobre/gminadobre.pl/public_html/wp-content/themes/townpress/archive-lsvrdocument.php on line 86
  ()

  • Upload date: 5 stycznia 2017
Accessibility