• Dziś tzn.17.07.2019 przerwa w dostawie wody dla ul.Kościuszki i Polnej miała być od godz 8do 18 jest 20.30 a wody nadal nie mamy ... woda leje się strumieniem z hydrantu,ogłaszacie aby oszczędzać wodę a sami ją marnotrawicie! wstyd! poprzednio też zgłaszałem uwagi ale moje pytanie nie pojawiło się na stronie...jest u nas w gm.Dobre wolność słowa czy nie?

  Na stronie internetowej Gminy Dobre podaliśmy informację o przerwie w dostarczaniu  wody do godz.18  w celu usunięcia awarii. W trakcie prowadzenia prac naprawczych okazało się , że trzeba zwiększyć zakres robót z powodu awarii zasuw liniowych oraz  pęknięcia rury wodociągowej.  Skutkiem  tego było o wydłużenie przerwy w dostarczaniu wody.

  Ponadto wykonując tego typu prace należy zawsze dokładnie wypłukać sieć wodociągową poprzez odkręcenie hydrantów.

 • Kiedy zostanie naprawiony zawór na polnej 18 już było któryś raz zgłaszane woda jak ciekła tak cieknie nadal?

  Zawór został już naprawiony. Ponadto prosimy o kontakt z Urzędem Gminy.

 • Panie Wójcie,kiedy właściciele działek w Ryni będą mogli dojechać do swoich posesji?Zapraszam do odwiedzenia ul.Paderewskiego

  W miesiącu kwietniu zostały przeprowadzone prace remontowe polegające na wyrównaniu drogi oraz dostawie kruszywa.

 • Droga przez wieś Kąty Borucza jest gorsza niż w PRL-u, gdyż zwężyła się przez porośnięte rowy!Przez 30 lat gmina nie zrobiła nic! Może czas coś z tym zrobić?

  Witam. Roszczenia proszę kierować do Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, gdyż jest to droga powiatowa.

 • Witam, proszę uprzejmie o informację w jaki sposób mam dojeżdżać na swoją działkę 47,50 w miejscowości Adamów bo drogą tzw. Liwska jest to niemożliwe.Bez wysypania czegoś twardego droga ta będzie tylko na mapie drogą, a w rzeczywistości jest to gliniana breja. Tak więc proszę o udostępnienie mi dojazdu poprzez utwardzenie nawierzchni. Z poważaniem mieszkańcy Adamowa.

  Witam. W ciągu miesiąca naprawimy drogę pokruszem ceglanym.

 • Panie Wójcie ponawiam pytanie o budowę wodociągu we wsi Marcelin. Kiedy zostanie doprowadzony do miejscowości? Pierwsze zgody jakie podpisywałam i wyrażałam chęć uzyskania przyłącza , odbywały się w 2008, mija 10 lat i nic w temacie nie jest wykonane. Czy naprawdę ta procedura tak długo trwa czyli dekadę. Proszę o podanie terminu wykonania prac. Mam wrażenie że ta wieś jest zapomniana przez gminę. Mamy XXI w a mieszkańcy nie posiadają dostępu do wody. Woda nie jest luksusem! Dostęp do niej nie jest przywilejem.

  W odpowiedzi na e-maila z dnia 15.02.2018 roku informuję, że budowa wodociągu w miejscowości Marcelin gmina Dobre jest planowana do realizacji w 2018 roku. Na chwilę obecną trawa procedura przetargowa.

 • Panie Wójcie zarzekał się Pan ,że w 2018 r. zrealizuje Pan zobowiązanie do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Sokołów Podlaski.W uchwale z 17 grudnia tego tematu po stronie wydatków brakuje.Będę interweniował w W wojewódzkim Inspektoracie Budowlanym.

  W nawiązaniu do Pana pism z dnia 27.12.2017 oraz 16.01.2018 roku informuję, że w okresie letnim bieżącego roku , zostaną przeprowadzone prace mające na celu umocnienie skarp rzeki oraz zabezpieczenie mostu .

 • Dzień dobry, Chciałbym uzyskać informację jakie inwestycje związane są z ulicą Armii Krajowej w Dobrem planowane są na obecny rok. Rozpoczęto prace ziemne dotyczące prawdopodobnie rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Czy to oznacza, że wkrótce ulica będzie utwardzona?

  W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 08.01.2018 informuję, że obecnie trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej z przyłączami . Po wykonaniu tych prac zostanie ogłoszony przetarg na budowę drogi – ul. Armii Krajowej ( budowa Kanalizacji deszczowej , wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników i zjazdów) .

 • Panie Wójcie czy może Pan interweniować u zarządcy dróg w sprawie drogi w Kątach Borucza. Niedługo nie będzie można wydostać się z błota z Kątów i z Poręb Starych. Również drogi leśne łączące wieś z trasa nr 50 są rozjechane przez sprzęt leśny (wycinka drzew). Prosimy o równiarkę bo można koła zostawić w dziurach.

  W nawiązaniu do Pani pisma informuję, że pismem z dnia 29.12.2017 roku nr GKI.7234.2.72.2017 Wójt Gminy Dobre wystąpił z pismem do Zarządu Dróg Powiatowych o podjęcie działań w zakresie rozwiązania problemów występujących na drodze powiatowej w Kątach Borucza.

 • Szanowny Panie Wójcie, na zebraniu wiejskim w Porębach Starych obiecał Pan iż mimo przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na plan zjazdu na nową drogę poprawi pan również istniejącą drogę przez wieś poprzez wywiezienie i wyrównanie. Zwracam się z pytaniem kiedy obietnica wywiezienia drogi (równiarka już przeszła czego zresztą nie widać) zostanie zrealizowana?. W chwili obecnej ta droga to koszmar w najgorszym wydaniu. Wiem ,że ten rok jest wyjątkowy pod względem opadów ,ale nie można też myśleć jak to ktoś powiedział ``sorry taki mamy klimat``. Gdy odbywałem ZSZ po poligonie jechało się zdecydowanie równiej. Kiedy zostaną uprzątnięte meble ,które ktoś wyrzucił przy drodze w lesie dzień przed zebraniem ,co było zresztą zgłaszane.

  Równanie dróg zostanie przeprowadzone z chwilą wystąpienie optymalnych warunków atmosferycznych ( brak opadów). Obecna wysoka wilgotność gruntu uniemożliwia przeprowadzenie jakichkolwiek prac.

 • Kiedy planowany jest remont drogi przez wieś. Strach jeździć samochodem z uwagi na powstanie poważnej awarii.

  Powyższa droga jest drogą powiatową. Wszelkie uwagi należy kierować do Zarządu Dróg Powiatowych.

 • Jakie prace są obecnie prowadzone na Rynku w Dobrem (10.2017)? Układane są rury pod chodnikiem. Nie widać nigdzie informacji o tej inwestycji.

  Prowadzone prace to przebudowa sieci średniego napięcia. Inwestorem jest PGE.

 • Witam czy to prawda że ostatnio w naszej gminie były rozdawane dary żywieniowe?

  W dniach 7-8 czerwca w naszej Gminie wydawane były artykuły spożywcze w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2016.

  W przyszłości planujemy nadal uczestniczyć w dystrybucji artykułów żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących. W chwili obecnej nie znamy jeszcze terminu w jakim rozpocznie się następna edycja programu. Informacje o naborze na kolejną edycję zostaną umieszczone na stronie internetowej urzędu gminy oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się w sołectwach.

 • witam Pana Wójta, na kiedy planowany jest remont drogi w Gesiance i Wólce Mlęckiej? to równanie nie ma najmniejszego sensu. marnotrastwo pieniędzy. nie mozna wyjsc na spacer z dzieckiem w wozku, nie ma mowy o jezdzie na rowerze nie wspomnę juz o zawieszeniu samochodów, które wymaga remontu co kilka m-cy. w poprzednim roku na zebraniu w Rakówcu zostało uzgodnione, ze droga utwardzona będzie w tym roku. czy jest juz wyznaczony termin?

  Informuję, że obecnie Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim przygotowuje dokumentację projektową . Po dokonaniu zgłoszenia w Starostwie Powiatowym Gmina Dobre przystąpi do utwardzenia drogi.

 • Zwracam się z prośbą o przywrócenie przejezdności drogi gminnej ul. Zdrojówki.

  Informuję, że na bieżąco wykonywane są prace naprawcze dróg (dostawa żużla, równanie dróg). W najbliższym czasie planowanie jest profilowanie drogi równiarką.

 • Szanowny Panie Wójcie kiedy planowane jest doprowadzenie gazu do wsi Ruda Pniewnik?

  W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 23.02.2017r. w sprawie budowy gazociągu uprzejmie informuję, że w bieżącym roku zostanie wybudowana sieć gazowa w miejscowości Dobre ul. Kilińskiego, Kościuszki, Sikorskiego a następnie przez Brzozowicę i Rynię w kierunku Gminy Strachówki. Istnieje również możliwość rozbudowy sieci w następnych etapach do miejscowości gdzie będzie duże zainteresowania przyłączami gazu.

 • Witam, czy na terenie Wólki Kobylańskiej istnieje możliwość dostępu do Internetu? Tam jest bardzo słaby zasięg i jest praktycznie niemożliwe korzystanie z Internetu mobilnego. Czy są inni dostawcy Internetu w tej okolicy? Czy istnieje możliwość skorzystania z usługi w ramach projektu: ``Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Dobre``?

  Witam, niestety nie ma możliwości skorzystania z internetu projektowego. Jest on skierowany do 120 beneficjentów i takie są odgórne zalecenia. W razie kontroli Gmina płaciłaby karę. Program kończy się z końcem roku. Ciężko na ten moment powiedzieć co się stanie z infrastrukturą ale mamy nadzieję, że przejmie ją jakaś firma, która będzie świadczyła odpłatną usługę dostępu do internetu. Jedynym wyjściem na ten moment jest chyba tylko antena zewnętrzna zastosowana dla polepszenia zasięgu 3G/LTE.

 • Szanowny Panie wójcie kiedy będzie podłączenie internetu światłowodu do budynków na Głęboczycy?

  Witam, światłowodowe węzły dystrybucyjne sieci, które zostały ulokowane w Głęboczycy są częścią projektu Internetu dla Mazowsza. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe prowadzone przez Urząd Marszałkowski w celu wyłonienia firmy, która światłowód rozłoży dalej po terenie naszej gminy. Kolejnym etapem ma być jeszcze wyłonienie operatora, który ten internet będzie sprzedawał odbiorcom końcowym.
 • Witam!Kiedy można się spodziewać poprawy drogi w Ryni na ul.Zgody. Są straszne doły (zapraszamy Pana Wójta na spacer po naszej drodze).Ja jeżdżę codziennie tą drogą i mnożna koła pourywać.Czekamy na odpowiedź i odwiedziny w Ryni na ul.Zgody.

  Informuję, że na bieżąco wykonywane są prace naprawcze dróg (dostawa żwiru, równanie dróg). Zadania te wykonywane są głównie w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości. W związku z powyższym proszę o czynny udział w zebraniach sołeckich oraz wnioskowanie o poprawę jakości drogi (ul. Zgody w Rynii).

 • Szanowny Panie Wójcie proszę o informację, kiedy zostanie doprowadzony wodociąg do Nowej Wsi?

  Obecnie staramy się o pozyskanie środków unijnych na przedmiotowe zadanie. Po ocenie złożonych wniosków możliwe będzie dokładne określenie terminu wykonania robót budowlanych. Zaznaczam, że dokumentacja projektowa jest już gotowa (uzyskaliśmy prawomocne zgłoszenie robót).
 • Mam pytanie odnośnie naszej 6-cio letniej dziurawej stabilizacji. Dlaczego w Rakówcu po niecałym roku stabilizacja została przykryta asfaltem a u nas nic się nie dzieje. Droga jest w tragicznym stanie. Nie można nawet z dzieckiem wyjść na rower a w suche dni kurz jest nie do zniesienia.

  W tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wybrania wykonawcy, który zrealizuje w/w zadanie jeszcze w tym roku.

 • Witam. Jaki jest czas oczekiwania na decyzję 500+ i otrzymania świadczenia 500 + w naszej gminie?

  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych w okresie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Wskazany powyżej termin trzech miesięcy jest terminem ostatecznym w jakim organ zobowiązany jest wydać decyzję oraz dokonać wypłaty świadczenia wychowawczego. Wydawanie decyzji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wypłata świadczenia wychowawczego dokonywana jest bez zbędnej zwłoki.

 • Witam! Chciałabym się dowiedzieć czy na terenie Gminy Dobre są mieszkania bądź domki do wynajęcia dla niezbyt majętnej rodziny, lub czy jest na terenie gminy miejsce, w którym można uzyskać informacje na ten temat.

  W chwili obecnej Gmina Dobre nie posiada w swoim zasobie mieszkaniowym żadnego wolnego lokalu. Nadmieniam również, że gmina nie prowadzi rejestru mieszkań oraz domów mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych, a przeznaczonych do najmu lub dzierżawy. Rozeznanie w przedmiotowej sprawie należy przeprowadzić indywidualnie poprzez np. kontakt z sołtysami poszczególnych miejscowości.

 • Witam. Mam pytanie odnośnie wypłat świadczenia 500+. Dlaczego nie można odbierać pieniędzy w kasie gminy lub przekazem pocztowym tylko z góry zostało narzucone, że pieniądze będą wypłacane na konta? Ktoś kto nie posiada konta bankowego jest zmuszony w takie sytuacji do założenia go. W innych gminach nie ma z tym problemu, a ciekawi mnie jak to wygląda u nas. Pozdrawiam.

  Z góry nie zostało narzucone, że wypłaty świadczenia wychowawczego tzw. 500 + wypłacane będą wyłącznie na konto . Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego sam w sobie zawiera tylko taką możliwość . Przekazywanie dość dużych kwot pieniężnych na rachunek bankowy jest bezpieczniejsze dla naszego organu jak również dla naszych klientów. Ponadto informujemy, że na naszym terenie jest możliwość założenia bezpłatnego konta w Banku Spółdzielczym Mińsk Maz. oddział Dobre oraz w Banku Pocztowym ( Poczta w Dobrem ) . Nie ma potrzeby zakładania nowych rachunków bankowych , ponieważ można wskazać posiadany już wcześniej numer konta. Należy nadmienić , że klient ma możliwość wyboru odbierania swoich pieniędzy a nie jest to narzucone z góry.

 • Szanowny Panie Wójcie. Czy odcinek drogi Wólka Mlęcka - Gęsianka jest drogą gminną czy powiatową? Ostatnio droga została zrównana, jednak często jest ona w opłakanym stanie. Dół na dołku, koła same się odkręcają. Czy nie lepiej byłoby zainwestować w drogę asfaltową? Jeśli Pan nie może się tym zająć, to do jakich instytucji trzeba się zwrócić z tą sprawą? Serdecznie pozdrawiam.

  Odcinek drogi Wólka Mlęcka – Gęsianka jest drogą powiatową , zatem wszelkie uwagi należy kierować do Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.

 • Witam.Chciałbym się dowiedzieć jakie są realne szanse na powstanie drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jako 4KD. Pytam w imieniu swoim oraz sąsiadów. Pozdrawiam.

  Obecnie droga 4KD jest wkreślona tylko w plan miejscowy. Jeżeli Rada Gminy podejmie stosowną uchwałe w sprawie wydzielenia i wykupu działek pod drogę, dopierow wtedy będzie moża przystąpić do prac związanych z projektowaniem i budowaniem drogi.

 • Witam! Czy w związku z wyborem nowej firmy do odbioru śmieci od Kwietnia 2016, będzie można oddawać popiół w workach na odpady niesegregowane (czarny)? EKO-SAM bodajże nie zezwalał na to, a nie każdy ma możliwość dowieźć popiół do PSZOK.

  Zasady zbiórki odpadów nie uległy zmianie, popiół można oddać tylko w PSZOK.

 • Witam Panie Wójcie!!!! Chciałam się dowiedzieć kiedy zostanie poprawiona droga w Ryni na ul. Zgody.... Jest strasznie powybijana nie da się prawie przejechać w niektórych miejscach... zastanawiam się kiedy oberwie mi się koło....! Czekam na odpowiedź... Z poważaniem mieszkanka Ryni

  Informuję, że droga w Ryni: ul. Zgody będzie naprawiona w okresie gdy warunki atmosferyczne na to pozwolą . Prace naprawcze będą polegały na równaniu drogi równiarką.

 • Witam , Panie Wójcie wiem ze nie Pan jest odpowiedzialny za ośrodek zdrowia w Dobrem . Ale może ma Pan wpływ na panie pielęgniarki , które są bardzo nie miłe , wszystko robią z wielką łaska . Gdy chciałam się zapisać do lekarza telefon został odebrany za 14 razem .. do lekarza powinien każdy iść w każdej chwili . A teraz na wizytę mam czekać 2 dni .

  Dziękuje za informacje,mam umówione spotkanie w tej sprawie z Panią Czerniawską 19.01.2016r.

 • Dzień Dobry, w całej gminie jest mnóstwo ugorów zaniedbanych działek, są to zazwyczaj siedliska kleszczy, dzików itp. właściciele to miastowi - rolnicy by chyba do tego nie dopuścili, aczkolwiek i ci pewnie też pozaniedbywali ich trochę, co więcej znam takich co za ugory biorą dopłaty z UE a to jest karalne, teraz jest susza stopień zagrożenia pożarem jest naprawdę wysoki. Czy nie można tych właścicieli zmobilizować żeby taka działka została raz na rok wykoszona? może większe podatki?

  Do właścicieli działek, wskazywanych przez mieszkańców, których nieruchomości są zaniedbane (występują na nich zakrzaczenia i zadrzewienia, są porośnięte chwastami, itp.) wysyłane są pisma z prośbą o ich uprzątnięcie. Na chwilę obecną nie ma przepisów prawnych, na podstawie których można byłoby nakazywać właścicielom poszczególnych działek utrzymywanie ich w należytym stanie. Organem właściwym do kontroli sposobu wykorzystywania działek pod kątem ich zgodności z wnioskiem o przyznanie płatności jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Witam! Od niedawna w Dobrem przy ulicy szkolnej można korzystać z nowo powstałej siłowni stacjonarnej. Pomysł jest bardzo dobry, lecz jedynym na co uwagę zwróciło większość ludzi po jej odwiedzeniu to brak drążka. Mam wrażenie, że plac powstał po to, aby po prostu był. Według mnie umieszczenie tam tak prostego urządzenia, nie będzie zbyt kosztowne, a umożliwi wykonywanie wielu ćwiczeń, których aktualnie nie sposób wykonywać.

  Budowa siłowni zewnętrznej została dofinansowana z funduszy unijnych. Urządzenia zamontowane zostały zgodnie z projektem i uzyskanym na nie dofinansowaniem. W miarę posiadanych przez Gminę środków planowana jest rozbudowa siłowni.

 • Witam Serdecznie! Zwracam sie z pytaniem o możliwość przekształcenia działki leśnej w rekreacyjną. Jestem właścicielką działki leśnej o pow 2600m2 położonej we wsi Sołki nr.245. Chciałabym zapytać czy istnieje możliwość zmiany przeznaczenia tego gruntu.

  Obecnie trwa opracowywanie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobre. Dokument ten będzie wskazywał kierunki zagospodarowania przestrzennego termin ogłoszenia w/w dokumentu do publicznego wglądu będzie podany między innymi na stronach internetowych Urzędu Gminy.

 • Powtórnie zwracam się z pytaniem ,gdzie mogę przekazać zużyte i niesprawne urządzenia elektroniczne?Firma zabierająca śmieci z terenu gminy nie zabiera starych kineskopowych telewizorów.Proszę o odpowiedź.

  Firma PUH „EKO-SAM” BIS, ul. Bema 84, 05-074 Halinów odbiera takie sprzęty jako odpady wielkogabarytowe bez dodatkowych opłat w terminach zaznaczonych w kalendarzu zbiórki odpadów na terenie Gminy Dobre.

 • Co z kanalizacją na ulicy Gowackiego?

  Obecnie wykonywana jest dokumentacja na kanalizacje oraz wymianę wodociągu na ul. Rynek i Głowackiego. Będę wnioskował do Rady Gminy o umieszczenie tej inwestycji w budżecie na rok 2008.

 • Witam.Idzie zima!W związku z tym czy mieszkańcy wsi Rynia mogą liczyć na poranny przejazd odśnieżarką również ulicą Kwiatową.Poprzedniej zimy poranny wyjazd do pracy spod domu był niemożliwy gdyż odśnieżarka zawracała przy krzyżu na początku wsi.

  Opracowywany jest plan odśnieżania dróg gminnych. W pierwszej kolejności będą odśnieżane drogi o większym nasileniu ruchu.

 • Witam Szanowny Panie. Od jakiej powierzchni gruntu rolnego można zasiedlić grunt na którym można postawić budynek mieszkalny i gospodarczy? Jakie procedury należy przejść w takim przypadku i jaki jest czas oczekiwania? Sprawa dotyczy wsi Rynia i Sąchocin.

  Na terenie Gminy Dobre siedlisko można utworzyć jeśli powierzchnia gospodarstwa przekracza 4,65ha. Wniosek o warunki zabudowy należy złożyć do Urzędu Gminy dołączając do niego zgodę zakładu energetycznego oraz kopie mapy zasadniczej.

 • Witam.Kiedy poprawi się stan drogi Rynia Kobylanka a dokładnie ul.Zgody. Prosze o odpowieć.

  W bieżącym roku na drogach żwirowych prowadzone są tylko drobne remonty.

 • Dzień dobry. Czy w tym roku na dożynkach będzie wesołe miasteczko? Zawsze było, a teraz nie jest nic napisane na rozpisce. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Na dożynkach będzie wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji, np. darmowa grochówka. Serdecznie zapraszam.

 • Witam. Podczas kampani na wójta obiecywalł Pan stworzenie łlatwego dostepu do internetu dla mieszkanców Dobrego i okolic. Byla mowa o internecie droga radiowa. Czy zostaly poczynione jakies dzialania w tym kierunku? Pozdrawiam.

  Działania w celu poprawy dostępności do internetu zostały podjęte. Podstawowym problemem jest dostarczenie odpowiednio silnego sygnału do Dobrego. Rozmawiałem o tym z kilkoma firmami, ale proponowane rozwiązania są na razie poza możliwościami finansowymi gminy.

 • Dzień dobry, Szanowny Panie Wójcie, chciałbym dowiedzieć się, czy na terenie gminy znajdują sie grunty na sprzedaż na działki letniskowe? Jeśli tak, to jaka jest ich cena. Pozdrawiam.

  Tereny przeznaczone pod zabudowę letniskową znajdują się w miejscowościach: Rynia, Osęczyzna i Wólka Kobylańska. Są to jednak grunty osób prywatnych i do nich należy decyzja w sprawie ceny.

[contact-form-7 id=”3698″]
Accessibility