Koparka z piachem

W miejscowości Rudzienko trwają prace związane z poszerzeniem drogi gminnej. Prace wykonywane są czynem gospodarczym przy użyciu sprzętu gminnego.