Wójt Gminy Dobre informuje, że w dniu 20.12.2022 r. odwóz dzieci ze szkół: Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Dobrem i Szkoły Podstawowej w Mlęcinie będzie zgodny z obowiązującym rozkładem.