Dotyczy trzeciego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego w dniu 09 listopada 2016 roku na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem o powierzchni 83,70 m 2, stanowiącego własność Gminy Dobre.

Wójt Gminy Dobre informuje na podstawie §6, ust. 5a, pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) o zmianie terminu Przetargu z dnia 09 grudnia 2016 roku na dzień 16 grudnia 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna – pokój nr 1.
Pozostałe warunki udziału w przetargu pozostają bez zmian.

Załącznik

Informacja o zmianie terminu