Panorama Dobrego od strony północnego-zachodu

Zapraszamy do wypełnienia ankiety nt. potrzeb rozwoju Miasta i Gminy Dobre oraz wyzwań jakie powinniśmy podjąć w najbliższych latach w ramach opracowywanej „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobre”
Uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie Ankiety do końca lipca br.

Accessibility