Skład Rady Gminy Dobre kadencji 2014-2018

1. Bogucki Wojciech
2. Chojecki Adam
3. Kur Ryszard
4. Laskowski Krzysztof
5. Olko Zbigniew
6. Paderewski Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
7. Pawiński Stanisław Wacław
8. Poławski Michał
9. Sadurski Piotr
10. Sajnóg Roman
11. Szymański Waldemar – Przewodniczący Rady Gminy
12. Wadas Hanna
13. Wielechowska Dorota
14. Wierzba Sławomir
15. Zaperty Krzysztof

Skład Komisji Budżetu, Oświaty, Rolnictwa

1. Bogucki Wojciech
2. Chojecki Adam
3. Kur Ryszard
4. Laskowski Krzysztof Wiesław
5. Olko Zbigniew
6. Paderewski Stanisław
7. Pawiński Stanisław Wacław
8. Poławski Michał
9. Sadurski Piotr
10. Sajnóg Roman
11. Szymański Waldemar
12. Wadas Hanna – Przewodnicząca Komisji
13. Wielechowska Dorota
14. Wierzba Sławomir
15. Zaperty Krzysztof


Skład Komisji Rewizyjnej

1. Sławomir Wierzba
2. Zaperty Krzysztof – Przewodniczący Komisji
3. Sadurski Piotr
4. Wielechowska Dorota
5. Wadas Hanna