Dane kontaktowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Tadeusza Kościuszki 1
05-307 Dobre
tel. 25 757 11 23
e-mail: gops@gminadobre.pl
Identyfikator w ePUAP: gopswdobrem

Kierownik: Magdalena Kowalczyk

Aktualności dotyczące GOPS

Poszukiwane rodziny wspierające

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem działając w oparciu o art. 29 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej...

Zobacz wszystkie