Dane kontaktowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Tadeusza Kościuszki 1
05-307 Dobre
tel. 25 757 11 23
e-mail: gops@gminadobre.pl
Identyfikator w ePUAP: gopswdobrem

Kierownik: Magdalena Kowalczyk

Aktualności dotyczące GOPS

Składanie wniosków w GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od lipca 2018 roku istnieje możliwość składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego...

Zobacz wszystkie