Zaproszenie na konferencję podsumowującą proces opracowania diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej, funkcjonalno- przestrzenne, technicznej i środowiskowej oraz   konsultacje dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobre na lata 2017-2023

 

Szanowni Państwo,

Gmina Dobre zakończyła prace związane  z procesem opracowania diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej, funkcjonalno- przestrzenne, technicznej i środowiskowej oraz kończy prace  związane z opracowaniem  Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobre na lata 2017-2023

W związku z tym zapraszamy serdecznie mieszkańców , organizacje pozarządowe i przedsiębiorców z terenu Gminy Dobre na konferencję podsumowującą proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobre na lata 2017-2023, która odbędzie się dnia 24 lipca  2017 r. o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobre.

Podczas konferencji:

  • zostaną zaprezentowane wyniki prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Dobre,
  • podsumujemy etap włączenia społecznego w proces rewitalizacji w gminie Dobre
  • podsumujemy proces programowania rewitalizacji w gminie Dobre.
  • Przeanalizujemy wszystkie zgłoszone projekty do programu rewitalizacji dla czterech miejscowości

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu.

Więcej informacji nt. prac nad programem rewitalizacji znajduje się na stronie  Gminy Dobre oraz  telefonicznie – 25 757 11 90  w 29

Wójt Gminy
Tadeusz Gałązka

 

.c-alert-message.ogloszenie-biale.m-success { background-color: #fff; }