W tym roku gmina zakupiła za kwotę 14.300 zł. wyświetlacz prędkości, który został zamontowany przy ul. Kilińskiego w Dobrem (okolice szkoły). Wyświetlacz prędkości zdaje egzamin, a informacje od użytkowników, którzy na co dzień przejeżdżają drogą potwierdzają przydatność tego typu urządzenia.

Dla kierowców przekraczających prędkość drogową , wyświetlacz przypomina, że w miejscu najczęściej uczęszczanym szczególnie przez dzieci- należy zdjąć nogę z gazu!

.c-alert-message.ogloszenie-biale.m-success { background-color: #fff; }