Zakończył się remont świetlicy w Nowej Wsi. Budynek został odnowiony, a okna i drzwi wymieniono na nowe. Było to możliwe dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które w ramach konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” przyznały gminie Dobre grant. Zakłada się, że z odnowionej świetlicy będzie korzystać ok. 100 osób miesięcznie.

Jeszcze do niedawna budynek świetlicy był w fatalnym stanie i mieszkańcy Nowej Wsi nie mieli gdzie organizować spotkań, uroczystości i innych wydarzeń. Dzięki remontowi gmina i współpracująca z nią Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi będą mogły organizować cykliczne wydarzenia z udziałem mieszkańców, warsztaty edukacyjne, zebrania rady sołeckiej czy spotkania organizacji pozarządowych.
– Cieszy mnie, że powstało odpowiednie miejsce spotkań dla mieszkańców. W wyremontowanych pomieszczeniach będą organizowane warsztaty edukacyjne oraz kulturalne wydarzenia. Kreatywność mieszkańców Nowej Wsi wielokrotnie pozytywnie mnie zaskoczyła, zapewne tak też będzie w kwestii użytkowania świetlicy – podsumowuje Tadeusz Gałązka, wójt gminy Dobre.

PSE zaangażowały się we współpracę z gminą Dobre w ramach podejmowanych przez operatora systemu przesyłowego działań dobrosąsiedzkich. Na terenie gminy spółka realizuje projekt budowy linii 400 kV łączącej aglomerację warszawską z Siedlcami. Dzięki tej inwestycji zwiększy się niezawodność dostaw energii w północno-wschodniej i centralnej Polsce oraz możliwe będzie niezawodne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice.

Strona internetowa Partnera http://raport.pse.pl/pl/

.c-alert-message.ogloszenie-biale.m-success { background-color: #fff; }