W dniu 23.12.2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie kończące I etap remontu świetlicy w Nowej Wsi. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – Ewa Zaremba i Mariusz Odziemczyk, Wójt Gminy – Tadeusz Gałązka, Zastępca Wójta – Piotr Chmielewski, Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Szymański, Sekretarz – Marcin Sitnicki, Skarbnik – Agnieszka Ciszkowska oraz pracownicy UG. Obecni byli przedstawiciele OSP z Marcelina i Nowej Wsi oraz sołectw, a także mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Budynek świetlicy w Nowej Wsi został odnowiony oraz ocieplony. Ponadto zamontowano okna i drzwi oraz wykonano nową elewację. Finalizacja zadania wpłynęła na poprawę wizerunku miejscowości, a sami mieszkańcy zyskali miejsce spotkań.

.c-alert-message.ogloszenie-biale.m-success { background-color: #fff; }