UWAGA ROLNICY !!!
ZBLIŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku

WNIOSKI SKŁADAMY W URZĘDZIE GMINY DOBRE
W TERMINIE dnia 1 SIERPNIA 2016r. do dnia 31 SIERPNIA 2016r.
wraz z fakturami VAT( lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 1 LUTEGO 2016r. do 31 LIPCA 2016r.

Przyznany zwrot podatku wypłacony zostanie do 31 PAŹDZIERNIKA 2016r. gotówką w kasie urzędu gminy lub na podatny rachunek bankowe we wniosku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku wynosi 1,00zl od 1 litra oleju. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych to 86,00zł .

Formularze wniosku o zwrot podatku wraz z załącznikiem- zestawienie faktur na termin składania wniosków w miesiącu sierpniu 2016r., można pobrać w urzędzie Gminy Dobre ul.Kościuszki 1, pokój 18.

Formularze dostępne są również na stronie: http://gminadobre.bip.net.pl.

Informacje udzielane są w tej sprawie pokój nr 18 telefon nr 25 757 11 90 wew 33
Anna Cyran, Małgorzata Gut