Wójt Gminy Dobre informuje,że producent rolny który chce odzyskać w 2019 roku zwrot akcyzy na olej napędowy używany do produkcji rolnej może składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego -ustawa z dnia 10.03.2006r.-o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej(Dz.U.z 2015r poz 1340 oraz zm. 2018r. poz.2313,poz.2244,poz.2247,poz. 2466) .

– w terminie od 1 lutego 2019 r. do 2lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT( faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz.2174).

– zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem NC 3826 00 podlega zwrotowi producentowi rolnemu, zakupiony w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.

– należy złożyć dokument z AR i MR stwierdzający liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Wójt wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, wypłata zwrotu podatku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie (miesiąc luty 2019 ) nastąpi od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.

W 2019 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku w 2019 roku wynosi kwotę 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W roku 2019 obowiązuje złożenie oświadczenia do wniosku o zwrot akcyzy o prowadzeniu działalności rolniczej

Pozostałe warunki przyznania zwrotu na 2019 rok bez zmian.

Obowiązujące wzory wniosku i załącznik o zwrot podatku akcyzowego w 2019 r. do otrzymania pok 18 lub na stronie internetowej Gminy Dobre www.gminadobre.pl – strona główna – aktualności lub na stronie BIP w zakładce prawo lokalowe podatki i formularze, Ministerstwa Rolnictwa www.minrol.gov.pl

Załącznik 1 wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego składany w miesiącu – luty 2019 r .pdf

Załącznik 2 zestawienie faktur na wnioski składane w miesiącu – lutym 2019 r.

Załącznik 3 oświadczenie rolnika

 w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. wraz z fakturami VAT( faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz.2174) .

– zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem NC 3826 00 podlega zwrotowi producentowi rolnemu, zakupiony w okresie od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r.

– należy złożyć dokument z AR i MR stwierdzający liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

W ramach rocznego limitu zwrotu podatku określonego na 2019 rok.

Wójt wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, wypłata zwrotu podatku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie(miesiąc sierpień 2019) nastąpi

od 1 października do 31 października 2019 r.

W 2019 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku w 2019 roku wynosi kwotę 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz 30,00zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W roku 2019 obowiązuje złożenie oświadczenia do wniosku o zwrot akcyzy o prowadzeniu działalności rolniczej.

Pozostałe warunki przyznania zwrotu na 2019 rok bez zmian.

Obowiązujące wzory wniosku i załącznik o zwrot podatku akcyzowego w 2019 r. do otrzymania pok 18 lub na stronie internetowej Gminy Dobre www.gminadobre.pl – strona główna – aktualności lub na stronie BIP w zakładce prawo lokalowe podatki i formularze, Ministerstwa Rolnictwa www.minrol.gov.pl

Załącznik 4 wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego składany w miesiącu – sierpień 2019 r. pdf

Załącznik 5 zestawienie faktur na wnioski składane w miesiącu – sierpniu 2019 r.

Załącznik 6 oświadczenie rolnika

Wójt
Tadeusz Gałązka

Zdjęcie: pexels.com