OGŁOSZENIE

W związku z dokonaniem zmian w dotychczasowej strukturze organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji Mińsku Mazowieckim uległ likwidacji Komisariat Policji w Dobrem. W jego miejsce z dniem 15 października 2015 roku utworzono Komisariat Policji w Stanisławowie mieszczący się pod adresem Stanisławów, ul. Rynek 32A.

Telefon : Dyżurny Komisariatu Policji w Stanisławowie 22-604-98-90, numer faksu 22 604-98-85.

Telefon : Dzielnicowy Gminy Dobre – 600-997-226.