Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego  obchodziło w 2017 roku 11 par małżeńskich.

Z tej okazji 31 stycznia 2018r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobrem odbyło się uroczyste spotkanie podczas, którego Szanownym Jubilatom towarzyszyli  Wójt Gminy Tadeusz Gałązka, W-ce Wójt Piotr Chmielewski, Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Szymański, Sekretarz Urzędu Gminy Iwona Księżopolska oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Danuta Rawska organizatorka całej uroczystości, która w imieniu władz gminy powitała „ Złote Pary” oraz przybyłych gości. Na tą wyjątkową uroczystość przybyło 9 par. Pozostałe 2 pary z przyczyn zdrowotnych przyjęły odznaczenia, dyplomy, kwiaty i życzenia w miejscu swojego zamieszkania.

Po oficjalnych przemówieniach zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie medali za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nastąpiła dekoracja Jubilatów.

Wręczono legitymacje, listy gratulacyjne  oraz kwiaty i serdeczne życzenia z wyrazami uznania przekazali  małżonkom przedstawiciele gminy.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili:

Anna i Romuald Buga z Mlęcina     

Jadwiga i Konstanty Czyżewscy z Mlęcina

Henryka i Władysław Kosescy z Czarnocina

Jadwiga i Andrzej Nowiccy z Makówca Małego

Bogumiła i Ryszard Rastawiccy z Dobrego

Honorata i Henryk Rek z Rakówca

Mirosława i Roman Struś z Grabniaka

Jadwiga i Stanisław Świderscy z Sołk

Zdzisława i Jan Tomaszkiewicz z Rudy-Pniewnik

Zofia i Albin Tarkowscy z Pokrzywnika

Ewa i Lech Woźniak z Osęczyzny

Podniosłą chwilę uczczono wznosząc toast symboliczną lampką szampana oraz przepysznym tortem. Uroczystość Jubileuszu uświetnił występ młodych artystów z koła teatralnego Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem przygotowanych przez Panie Bożenę i Anetę Bodeckie.

Wzruszeni Jubilaci odbierali życzenia i gratulacje  od swoich najbliższych i pozowali do pamiątkowych zdjęć.