Gmina Dobre we współpracy z Towarzystwem „Nasze Szwederowo” 85-120 Bydgoszcz ul. Nowodworska 25/106, organizuje łączony zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w wieku od 8-16 roku życia.

Zimowisko odbędzie się w „Perle Borów Tucholskich” Tleniu oraz w „Perle Bałtyku” – Władysławowie, w terminie: 17.02.2017 r. do 26.02.2017 r.

Koszt zimowiska, który pokrywa rodzic/prawny opiekun dziecka – to kwota 385 zł za jedną osobę.

Pozostałe koszty dziesięciodniowego pobytu na zimowisku pokrywane są przez KRUS.

Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku od 8 do 16 roku życia, których co najmniej jedno z rodziców, prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy prowadzone są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem
Bliższe informacje na temat wyjazdu można w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem pok. nr 6, tel. 25 757 11 23.

ZAPRASZAMY.

Załącznik:

KARTA zima5 turnus2017

Zdjęcie: pexels.com