Gmina Dobre, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie, organizuje zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia.
Zimowisko odbędzie się w miejscowości Biały Dunajec w terminie 17.02.2017 r. do 26.02.2017 r.

Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 950,00,-zł. brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00,-zł. brutto. Różnica tj. kwota w wysokości 200,00 zł. pokrywana jest przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.
Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2001 roku, których co najmniej jedno z rodziców, prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS).

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy prowadzone są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem

Bliższe informacje na temat wyjazdu można w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem pok. Nr 6, Tel. 25 757 11 23

ZAPRASZAMY